Showing posts with label * ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label * ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

Thursday, July 23, 2015

హిందూమతం పతనమవ్వడానికి కారణాలేమిటి? దానినెలా పరిరక్షించుకోవాలి?

ఈ అంశంపై ఇటీవలే ఆంధ్రజ్యోతి ఛానెల్లో వివిధ పీటాధిపతుల మధ్య మేధావుల మధ్య ఒక చర్చా కార్యక్రమం జరిగింది.వీలయితే ఈ లింక్ ద్వారా చూడవచ్చు. ఇక పై సమస్యలకు మీ అమూల్య మార్గదర్శకాలు అందించే ప్రయత్నం చేయండి.

Tuesday, July 14, 2015

యేసు రక్తాన్ని నమ్ముకున్నప్పటికీ సకల క్రైస్తవదేశాలూ నైతిక నేరాల్లో-ఘోరాల్లో అగ్రస్థాయిలో ఎందుకు ఉన్నాయి?

"అన్యమతాల"ప్రబోధనం ఏమిటంటే..?
తమ వద్ద ఉన్న ధార్మిక గ్రంధాలలోని బోధనలను "వ్యక్తిగత శ్రద్ధ"తో ఆచరిస్తూ చెడుమాని,మంచి చేస్తూ...తమ ప్రవర్తనను సంస్కరించుకుని,పాపాల తాకిడి నుండి "తనను తాను కాపాడుకుంటూ" ఉంటేనే తప్ప నీతిమంతుడిగా ఉండలేడు! అన్నది.

       అయితే దీనికి భిన్నంగా ...
       "క్రైస్తవ పండితుల" ప్రబోధనం ఏమిటంటే? 
        ఎంతటి ఘోరపాపి అయ్యినప్పటికీ యేసు నాకోసం రక్తం చిందించారని "విశ్వసిస్తే చాలు" ఇక అతని భూత,భవిష్యత్,వర్తమాన కాలాలకు చెందిన పాపాలన్నీ పరిహరించబడి అతడు మహిమాన్వితుడిగా నీతిమంతుడైపోతాడు! ఆ తరువాత ఏ పాపానికి పాల్పడడు అన్నది!

        అదే నిజమైతే...
        క్రైస్తవులు అధికంగా నివశిస్తున్న దేశాలే సకల నైతిక "నేరాల్లో,ఘోరాల్లో"అగ్రస్థాయిలో (Top Ten)లో ఉండటానికి కారణం ఏమిటి?

        క్రైస్తవ పండితులు ప్రతిపాదిస్తున్న సిద్ధాంతమే లోపభూయిష్టమా? పరిశుద్ద గ్రంధమైన బైబిల్ ఈ సిద్ధాంతంతో ఏకీభవిస్తుందా? తిరస్కరిస్తుందా? పాపహరిహారానికి రక్తం అవసరమేనా?

Thursday, April 23, 2015

మరణించిన తరువాత మనిషికి ఒకే జన్మ ఉంది.అది చేసుకున్న కర్మలను బట్టి స్వర్గమన్నా కావచ్చు. నరకమన్నా కావచ్చు. ఇవి శాశ్వతలోకాలు. ఇకపోతే హిందూ మతంలో చెప్పబడుతున్న జన్మల సిద్ధాంతం - పుణ్యం చేసుకుంటే బ్రాహ్మణుల ఇంట లేక ధనికుల ఇంట పుట్టడం, పాపం చేసుకుంటే అధముల ఇంట లేక, పశుపక్చ్యాదుల రూపంలోనూ, పిల్లి కుక్క రూపాలలోనూ పుట్టడం అన్నది కాలక్రమేణా వైధిక థర్మంలో కలిపించబడిన కాల్పనిక విశ్వాసాలు అని, వీటిని ఏమాత్రం హిందూ మూల శాస్త్రాలైన వేదాలు సమర్ధించవని కొంతమంది మేధావులు ఖరాఖండిగానే వాదిస్తున్నారు. దీని పట్ల మీ అభిప్రామేమిటి?


Sunday, January 4, 2015

భగవద్గీతలోని ఈ శ్లోకం యొక్క విశ్లేషణ మీరు చేయగలరా?

తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత!
తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం!!

భావం:ఓ అర్జునా సర్వ విధముల అతనినే శరణు పొందుము. అతని యనుగ్రహముంటే సర్వోత్తమగు శాంతిని, శాశ్వతమగు మోక్ష పదవిని నీవు పొందగలవు.

పై శ్లోకం గీతలోని 18:62 నుండి సేకరించబడినది.దీని యొక్క విశ్లేషణ మీరు అందించగలరా?

Sunday, December 21, 2014

మతమార్పిడి నిరోధక బిల్లు తీసురావాలనుకోవడం సమంజసమా?

మన భారతదేశం అనేక సంస్కృతి,సంప్రదాయాలకు, అనేక మత భావాలకు నిలయం. ప్రపంచ పటంలో మనదేశానికి ఉన్న ఔన్నత్యం మరే దేశానికి లేదు. ఇక్కడ మతాల మధ్య ప్రేమ సామ రస్యాన్ని తీసుకు రావాలి తప్ప ఎవరికిష్టమైన వారి మతభావ స్వీకరణా నిరోధాన్ని తీసుకు రావాలనుకోవడం దేశ మత సామరస్యాన్ని నిర్మూలించడం కాదా? మత మార్పిడి నిరోధక బిల్లు తీసుకురావాలనుకోవడం అన్యాయం కాదా?